+48 58 782 72 90 office@solutions-polska.com

PRZETARGI

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego w zgodzie z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego ogłoszonego dn. 07.12.2017 r. na dostawę automatu złocąco-sztancującego w ramach projektu pn. „Wdrożenie wyników własnych prac badawczo-rozwojowych w Solutions-Polska celem wprowadzenia na rynek nowego produktu” POIR.03.02.01-22-0002/15-04 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wyłoniono wykonawcę – Brausse Europe, Weerdskampweg 15  – Industrial area De Rietvelden; 5222 BA ’s-Hertogenbosch – Holandia. Wybrany wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy. 
Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu i przesłanie ofert.